Materiaalverbruik

Het materiaalverbruik voor het reinigingsproces bestaat voornamelijk uit chemicaliën die als hulpstof gebruikt worden:

 • Hulpstoffen voor de reiniging;
  Ten behoeve van de reiniging worden hulpstoffen aan het reinigingswater toegevoegd, met als doel het reinigingsproces te bespoedigen (reinigingsmiddelen), of om (vluchtige) stoffen in oplossing te brengen.
 • Hulpstoffen voor de afvalwaterzuivering;
  Ten behoeve van de afvalwaterzuivering worden doorgaans coagulatie-/flocculatiemiddelen toegepast in de fysisch-chemische zuivering. Voor de biologische zuivering worden soms nutriënten (meestal fosfaat/stikstof) toegevoegd. Ook kan zuur of base worden gebruikt.
 • Ketelwatertoevoegingen;
 • Hulpstoffen voor de waterbereiding (ontharding);
  Bij de voor de reiniging benodigde stoomopwekking past men dispergeermiddelen, corrosie-inhibitoren en zuurstofbindende middelen toe om aangroei van ongewenste micro-organismen in de ketels te voorkomen.
  Ketelwater wordt vooraf onthard met ontkalkingsmiddelen en/of ionenwisselaars.
 • Geurvernietigers.

Bronnen:

 • (Nederlandse Commissie Integraal Waterbeheer (CIW), 2002)
 • (Huybrechts, Vercaemst, & Dijkmans, 2003)