Waterverbruik

Voor het reinigen van een tank wordt typisch 1 tot 2,5 m³ water verbruikt, meestal leidings- en/of grondwater. Sommige tankreinigingsbedrijven maken ook gebruik van hemelwater en/of gezuiverd afvalwater. (Nederlandse Commissie Integraal Waterbeheer (CIW), 2002)

Volgens informatie van een Vlaams tankreinigingsbedrijf wordt voor het reinigen van een tank gemiddeld 4 m³ water gebruikt. Een standaard tankreinigingsbeurt verbruikt gemiddeld 3,7 m³ . Een belangrijk deel van de reinigingen in dit bedrijf gebeurt echter voor de voedingssector, waarvoor hoge kwaliteitseisen worden gesteld en klantspecifieke reiniging is vereist. Dit vertaalt zich onder andere in het verlengen van reinigingsprocedures (bv. 20’ spoelen in plaats van 15’ spoelen) en in een toename van het aantal stoomreinigingen (verwijdering van allergenen). Deze speciale reinigingsprocedures geven aanleiding tot een hoger specifiek waterverbruik, gemiddeld 5 m³ per reiniging.

Het waterverbruik bij vatenreinigingsbedrijven varieert van 15 m³ tot ruim 200 m³ per 1.000 gespoelde vaten volgens (Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (CUWVO), 1993).

Bronnen:

  • (Nederlandse Commissie Integraal Waterbeheer (CIW), 2002)
  • (Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (CUWVO), 1993)
  • (Huybrechts, Vercaemst, & Dijkmans, 2003)
  • Vergunning van een Vlaamse tankreinigingsbedrijf