Geluid

De belangrijkste geluidsbronnen bij een tankreinigingsbedrijf zijn de af- en aanrijdende voertuigen (o.a. tankvoertuigen), het laden en lossen van recipiënten, de reinigingsstraat – inwendig wassen en drogen (o.a. de (hogedruk)pompen, compressoren, ventilatoren en warmeluchtdrogers), en desgevallend het stapelen van recipiënten (o.a. tankcontainers).

Bij een vatenreinigingsbedrijf zijn er ook heel wat geluidsbronnen aanwezig. Naast het geluid van stommelende (holle) vaten o.a. tijdens laden, lossen en intern transporteren, leveren o.a. ook de hogedrukpompen van de sproeitunnels, de vele ventilatoren en afzuigingen een bijdrage aan het totale geluidsniveau. De geluidshinder doet zich voornamelijk binnen de bedrijfsruimten voor, maar kan zich in de omgeving van het bedrijf verspreiden via o.a. venster- en/of deuropeningen en uitblaaspijpen voor de afzuiging van machines. Buiten kunnen de af- en aanrijdende voertuigen voor geluidshinder zorgen.

Bronnen:

  • (Nederlandse Commissie Integraal Waterbeheer (CIW), 2002)
  • (Huybrechts, Vercaemst, & Dijkmans, 2003)