Beperken van de geluidsoverlast

Beschrijving techniek

 • Keuze voor geluidsarme machines: referentie BREF: §4.1.3.2;
 • goed, geluidsarm, leidingdesign: referentie BREF: §4.1.3.4;
 • isoleren van lawaaiige toestellen en vermijden dat deze tegen muren staan waar ze trillingslawaai kunnen doorgeven: referentie BREF: §4.1.3.5, §4.1.3.6; §4.1.4;
 • geluidshinder van voertuigen beperken: referentie BREF: §4.1.7.12; o.a. door de motoren af te zetten tijdens het laden en lossen: BREF §4.2.1.1 en §5.1.4.1; of door stroom te voorzien voor koelwagen;
 • machines met een hoog geluidsniveau groeperen en isoleren.

Referentie BREF: §5.1.

Milieuvoordeel

Beperken van de geluidsoverlast voor omwonende en werknemers.

Financiële aspecten

Afhankelijk van de situatie kunnen investeringskosten hoger oplopen.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Beperken van de geluidsoverlastJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Positief: zal geluidsoverlast beperken. Geluidsoverlast is niet als apart criterium opgenomen in deze tabel.