Invoering van milieumanagementsysteem

Beschrijving techniek

Dit systeem start met een goede inventarisatie van de in- en uitgaande stromen (water, energie, afval, grondstoffen ...) op regelmatige basis (dagelijks, wekelijks, jaarlijks). Op die manier krijgt het bedrijf een beeld van grote water- en energieverbruikers, maar ook van abnormale veranderingen. Zo kunnen abnormale waterverbruiken wijzen op b.v. een lek. Abnormale hoge energieverbruiken kunnen wijzen op toestellen die niet afgezet worden. Hetzelfde geldt voor grondstoffen en afvalstromen.

Deze metingen zijn een middel om deze problemen op te sporen. Maar een milieumanagement gaat verder, grootverbruikers worden opgespoord. Deze informatie kan gebruikt worden als beslissingsbasis voor nieuwe investeringen.

Een managementsysteem vraagt goed opgeleid personeel, dat bewust is van de problematiek.

Wanneer dergelijke systemen op punt staan en er gestreefd wordt naar een continue verbeteren, kan men opteren om het managementsysteem te laten certificeren en zo een ISO 14000, EMAS of ander label krijgen.

Referentie BREF: §4.1.1, 4.1.2 (bewustwording personeel), 4.1.6.1 (goedkeuring management, organisatie en planning), 4.1.6.2, 3 en 4 (analyse van het proces en optimalisatie), 4.1.6.5, 6 en 7 (haalbaarheidsstudie, implementatie en monitoring) en §5.1, 5.1.1.

Toepasbaarheid

Een rudimentair milieumanagement is haalbaar in elk bedrijf, ieder bedrijf beschikt immers over een ingaande water- en elektriciteitsmeter, die eenvoudig dagelijks of wekelijks kan genoteerd worden. (de stand van de meter kan genoteerd worden)

Indien meer gedetailleerde gegevens wenselijk zijn, dienen bijkomende meters geplaatst worden. Of dient gebruik gemaakt te worden van verplaatsbare meters.

Het certificeren is niet strikt noodzakelijk. Aan de certificatie zijn ook verschillende verplichtingen en audits verbonden.

Milieuvoordeel

Door problemen op te sporen kan het water- en energieverbruik beperkt worden.

Financiële aspecten

Dit systeem is eenvoudig implementeerbaar in de AGF sector.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Invoering van milieumanagementsysteemJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie