Tijdig vervangen van machines

Beschrijving techniek

Algemeen kan gesteld worden dan nieuwere machines zuiniger zijn op vlak van energie- en waterverbruik. Bij het vervangen dient ook het design van leidingen bekeken te worden en dient geopteerd te worden voor geluidsarme machines.

Referentie BREF: §4.1.3.1 en §5.1.

Milieuvoordeel

Beperken verbruik aan energie, water en product.

Financiële aspecten

Er dient een evenwicht gevonden te worden tussen de investeringskost en het milieuvoordeel.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Tijdig vervangen van machinesJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie