Chemieloze CTP

Beschrijving

Een variante op de CTP-systemen voor offset is de chemieloze CTP. Bij een traditioneel CTP-systeem wordt na belichting (UV of thermische stralen) de offsetplaat ontwikkeld en gespoeld. Bij chemieloze CTP is het ontwikkelen van de plaat overbodig en verdwijnt in deze stap het gebruik van chemische producten. Na belichting worden de platen met water gespoeld en wordt er gom op de platen aangebracht alvorens de platen in de drukpers worden geïnstalleerd. Het spoelwater, bestaande uit een mengsel van water, gom en sterke basen (bv. kaliumhydroxide), kan in een gesloten circuit terechtkomen en hergebruikt worden. Nadat de kwaliteit van het spoelwater niet meer voldoet, wordt dit opgevangen en afgevoerd. Het systeem heeft dan ook geen continue watertoevoer meer. Het belichten van platen aan de hand van chemieloze CTP vergt meer energie dan bij traditionele CTP. Bovendien is de snelheid van chemieloze CTP lager en de kost voor platen hoger.

Toepasbaarheid

Deze techniek is toepasbaar in offsetdrukkerijen. Aangezien de kwaliteit van de platen aangemaakt met chemieloze CTP vermindert na een bepaald aantal prints (ca. 100.000) is deze techniek minder geschikt voor zeer grote oplages.

Milieuaspecten

Door het gebruik van chemieloze CTP worden geen chemische producten gebruikt en verdwijnt de afvalstroom van ontwikkelstoffen. De platen voor chemieloze CTP verslijten echter sneller en de laser verbruikt meer energie in vergelijking met traditionele CTP (met gebruik van ontwikkelstoffen). In het geval van een gesloten circuit van spoelwater treedt hier minder afvalwater op en daalt ook het waterverbruik voor de drukvormvervaardiging.

Financiële aspecten

De aankoopprijs van chemieloze CTP is vergelijkbaar met deze van conventionele CTP. Met deze techniek treden er verschillende kostenbesparingen op: verminderd waterverbruik, geen tussenstap van filmontwikkeling, verminderde afvalkosten. De offsetplaten zijn echter duurder en de kwalitiet ervan neemt sneller af in vergelijking met traditionele CTP.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Chemieloze CTPvgtg 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 De offsetplaten verslijten sneller en zijn minder geschikt voor grote drukorders (ca. > 100.000), geen BBT voor grote en zeer grote offsetbedrijven.