De vervuiling van afvalwater bij reinigen van zeefdrukramen beperken

Beschrijving

In zeefdrukkerijen worden de zeefdrukramen na gebruik gereinigd om nadien te hergebruiken. Hierbij kan een stroom van afvalwater ontstaan. De vervuiling van het afvalwater kan echter beperkt worden indien eerst zorgvuldig de op het zeefdrukraam achtergebleven inktresten mechanisch worden verwijderd (bv. met behulp van rakel, pallet, droge vodden) en nadien gereinigd met oplosmiddel. Het gereinigde zeefdrukraam wordt zo gedroogd, vooraleer het zeefdruksjabloon van het gaas (ghosting) verwijderd wordt met behulp van een perjodaat en water onder hoge druk. Zo komen de inktresten en de gebruikte solventen niet in het afvalwater terecht.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar in elke zeefdrukkerij. Nu komt het voor dat het water met inktresten en gebruikte solventen als afvalwater wordt geloosd.

Milieuaspecten

Deze maatregel beperkt de vuilvracht van het afvalwater in zeefdrukkerijen.

Financiële aspecten

De kosten voor deze maatregel zijn beperkt. 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
De vervuiling van afvalwater bij reinigen van zeefdrukramen beperkenJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect