Gebruik van waterzuiveringsinstallatie

Beschrijving

Door zorgvuldig de preventieve maatregelen toe te passen kan de hoeveelheid en vuilvracht van het water reeds verminderd worden. Indien deze maatregelen echter niet toelaten om bijvoorbeeld de lozingsnormen na te leven, kan het afvalwater afgevoerd worden of kan een eigen waterzuiveringsinstallatie overwogen worden. Afhankelijk van de samenstelling van de vuilvracht zijn er verschillende mogelijkheden voor een waterzuiveringsinstallatie.

Om de vuilvracht in het afvalwater van zeefdrukkerijen te reduceren kan men bijvoorbeeld opteren voor flocculatie of een membraanfiltratie. Flocculanten zijn hoog-moleculaire stoffen (polymeren) met diverse functionele groepen. De geladen deeltjes of kleine vlokjes worden aangetrokken tot de ladingsgroepen van het polymeer, waardoor een grotere vlok ontstaat. Deze kan makkelijker worden afgescheiden door flotatie of bezinking.

Voor meer informatie over deze en andere waterzuiveringstechnieken verwijzen we naar de Gids Waterzuiveringstechnieken (ook beschikbaar via www.emis.vito.be)

Toepasbaarheid

Het installeren van een waterzuiveringsinstallatie is alleen toe te passen in bedrijven met grote stromen aan vervuild afvalwater. Dit komt het vaakst voor in flexo, diepdruk en grote zeefdruk bedrijven. Bij offsetbedrijven en bij digitale drukpersen treedt er in het algemeen minder of geen afvalwater op.

Milieuaspecten

De vervuiling van het afvalwater kan met een waterzuiveringsinstallatie (volledig) gereduceerd worden. Mogelijk moet het residu van een zuivering echter als afval afzonderlijk worden afgevoerd.

Financiële aspecten

De investeringskosten voor een waterzuiveringsinstallatie zijn afhankelijk van het volume van het effluent en de aard van de waterzuiveringstechniek. Een waterzuiveringsinstallatie vergt meestal grote investeringskosten. Voor gedetailleerdere info, zie Gids Waterzuiveringstechnieken (www.emis.vito.be).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik van waterzuiveringsinstallatievgtg 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 BBT bij lozing indien de afvalwaterstroom niet voldoet aan de lozingsnormen.