Het lozen van waterige inkten beperken tot sporen

Beschrijving

Sommige verpakkingsdrukkerijen (flexo en diepdruk) maken gebruik van waterige inkten. De restanten van waterige inkten en lakken mogen niet worden geloosd. Bovendien dient de vracht aan waterige inkten en lakken in het te lozen spoelwater te worden geminimaliseerd. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld te reinigen in verschillende stappen: de inkten zoveel mogelijk wegschrapen, spoelen met weinig water (het verontreinigd water dat hierbij ontstaat, moet verwijderd worden als afval) en nadien spoelen met veel water. Dit water kan dan ofwel opnieuw gebruikt worden om de inkten met weinig water te spoelen of, indien mogelijk, voor het aanlengen van nieuwe inkten.

Toepasbaarheid

Deze organisatorische maatregel is toepasbaar in elk bedrijf dat gebruik maakt van waterige inkten of lakken en waar inkt- en lakresten in het afvalwater kunnen voorkomen (flexo, diepdruk en zeefdruk).

Milieuaspecten

De vervuiling van het afvalwater wordt hiermee gereduceerd.

Financiële aspecten

De investeringen hiervoor zijn beperkt. Het betreft een organisatorische maatregel.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Het lozen van waterige inkten beperken tot sporenJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect