Procesloze CTP

Beschrijving

Een stap verder dan chemieloze CTP is de procesloze CTP. In vergelijking met chemieloze CTP dienen bij procesloze CTP de offsetplaten niet te worden gespoeld na belichting. Er is dan ook geen waterverbruik en productie van afvalwater. Ook hier betreft het (meestal) een thermische plaattechnologie die aluminium offsetplaten met een ultradunne thermische coating belicht. De offsetplaat is na belichting onmiddellijk klaar voor het drukproces en wordt onmiddellijk in de drukpers geïnstalleerd. Niet-belichte delen worden tijdens het drukproces via het inktwerk door de eerste drukvellen verwijderd. In vergelijking chemieloze CTP zijn de procesloze CTP-systemen complexer en duurder.

Toepasbaarheid

De procesloze CTP is eveneens toepasbaar bij offsetdrukprocessen. Deze techniek is echter vooral ontwikkeld voor kleinere en middelgrote drukkerijen. Voor grotere oplages (ca. > 100.000 exemplaren) zijn deze platen (nog) niet geschikt. De installatie neemt bovendien minder ruimte in beslag dan een conventionele plaatbelichter, wat voor kleine drukkerijen interessant kan zijn.

Milieuaspecten

Dit proces biedt bovenop de voordelen van de chemieloze CTP, een aantal extra voordelen. Het gebruik van spoelwater wordt overbodig, waardoor geen vervuild spoelwater meer moet worden afgevoerd of geloosd. Het waterverbruik neemt af.

Financiële aspecten

De aankoop vergt geen grote investeringen in vergelijking met een conventionele CTP. De offsetplaten zijn iets duurder, maar met deze techniek worden ook kosten bespaard: minder waterverbruik, geen aankoop van ontwikkelstof, geen afvoerkosten van vervuild spoelwater. De kostprijs is sterk afhankelijk van het type plaatbelichter en het formaat van de offsetplaten.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Procesloze CTPvgtg 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Techniek kan nog niet op grote schaal worden toegepast, en wordt best geëvalueerd op bedrijfsniveau (afhankelijk van de drukpers, drukorders, toepassingen, etc.).