Preventieve maatregelen

Beschrijving

In een drukkerij kan afvalwater ontstaan doordat bijvoorbeeld het spoelwater van de plaatontwikkelmachine of het vervuild kuisproduct wordt geloosd. Bij het reinigen van materiaal waar wateroplosbare inkten werden gebruikt (bv. drukrollen, inktreservoirs, drukpers) bevat het afvalwater inktresten en mag volgens VLAREM II (paragraaf 16 van bijlage 5.3.2) niet geloosd worden. De productie van afvalwater kan worden beperkt door een aantal eenvoudige preventie maatregelen, waaronder:
 

 • Zoveel mogelijk verwijderen van inkt-, lak-, en lamineermiddelresten door een droge schoonmaakbeurt.
 • Spoelen met weinig water en schoonmaakmiddel (verkies zeepachtige producten boven synthetische detergenten) en dit laten verwerken (niet gevaarlijk afval).
 • Naspoel met vers water
 • Gebruik van volledig biologisch afbreekbare detergenten, volgens de Detergentenverordening (648/2004/EG)
 • Good housekeeping toepassen

Toepasbaarheid

Preventie maatregelen ter beperking van watervervuiling zijn in bepaalde grafische bedrijven, waar afvalwater wordt geloosd, toepasbaar. In sommige bedrijven wordt er geen bedrijfsafvalwater geloosd (doordat de vloeibare afvalstromen worden afgevoerd).

Milieuaspecten

Door preventieve maatregelen kan de watervervuiling al beduidend verminderd worden. Ook het waterverbruik neemt af.

Financiële aspecten

De investeringen voor deze maatregelen zijn beperkt. Er kunnen bovendien kosten worden bespaard door een verminderd waterverbruik.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Preventieve maatregelen - afvalwaterJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect