Computer to plate (CTP)

Beschrijving

CTP laat toe om de digitale beelden rechtstreeks op de drukvorm over te brengen, zonder een tussenstap via fotografische films (beschrijving: zie Press:druktechnieken). Deze techniek biedt verschillende voordelen in vergelijking met de vormvervaardiging met films: een verhoogde productiviteit, betere kwaliteit van het drukvorm, een lager waterverbruik en gebruik van materiaal en chemische producten. Doordat de filmontwikkeling overbodig wordt, verdwijnt zilver uit het afvalwater. Er zijn verschillende CTP-systemen beschikbaar bij de vormvervaardiging van de drukprocessen. Het geschikte CTP-systeem voor een drukkerij hangt onder andere af van het drukformaat, het type plaatbelichting, de drukpers, de drukplaten, de investeringen, beschikbare ruimte, etc.

Toepasbaarheid

In principe kan CTP worden toegepast voor elk drukproces waarbij gebruik wordt gemaakt van een drukvorm (offset, flexo, diepdruk). Bij zeefdruk kan CTP in principe ook worden toegepast, maar worden de zeefdrukramen nog geregeld belicht doorheen een fotografische film. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast bij het veredelen van offsetdrukwerk (zie Drukwerkveredeling). Gezien de grote variatie aan CTP-systemen zijn er voldoende mogelijkheden voor zowel kleine, middelgrote als grote drukkerijen.

Milieuaspecten

In vergelijking met belichting via fotografische films biedt CTP het voordeel dat de grootste bron van zilver in het afvalwater wordt vermeden. Bovendien verdwijnt het gebruik van chemische producten voor het ontwikkelen van de films en vedwijnt de afvalstroom van fotografische films. De CTP systemen maken wel nog gebruik van ontwikkelstoffen en spoelwater.

Financiële aspecten

Kleine CTP-systemen zijn beschikbaar vanaf ca. 10.000 euro. De kostprijs is echter sterk afhankelijk van het type CTP (formaat, type belichter, snelheid, type drukplaat, etc.). Er treden echter geen kosten op voor het ontwikkelen en afvoeren van fotografische films (leveranciersinfo).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Computer to plate (CTP)Ja
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect