Geautomatiseerde koelhuizen

Beschrijving techniek

De koelhuizen, waarin de diepvries AGF worden opgeslaan, worden gevuld en beheerd door robots. Ook de orders worden met behulp van robots uit de rekken gehaald. Hierdoor wordt de opslagruimte optimaal benut en wordt het openen en sluiten van de koelruimte beperkt.

Toepasbaarheid

De techniek is toepasbaar voor grote opslagruimten.

Milieuvoordeel

Beperken van het energieverbruik.

Financiële aspecten

Dit type van koelhuizen vraagt extra investeringen. Er wordt wel bespaard op energie- en arbeidskosten.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Geautomatiseerde koelhuizenvgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Geautomatiseerde koelhuizen zijn enkel zinvol bij grote koelruimten. Daarbij dient rekening gehouden te worden met het doorvoervolume en het aantal manipulaties.