Gedifferentieerd koelnet

Beschrijving techniek

Voor het koelen en diepvriezen wordt gebruik gemaakt van koelvloeistoffen. Afhankelijk van de toepassing is een koudere koelvloeistof nodig:

 • invriezen (vriestunnels): ammoniak op ongeveer -40 °C;
 • opslagruimtes: ammoniak op ongeveer -30 °C;
 • aanmaken van koelwater: ammoniak op ongeveer -3 °C.

Door de te werken met gedifferentieerde koelwatercircuits (in plaats van een circuit op -40 C), zal minder energie nodig zijn.

 • toepasbaarheid

Deze techniek vraagt grondige aanpassingen aan de koelvloeistofleidingen.

 • milieuvoordeel

Verlagen van het elektriciteitsverbruik.

 • financiële aspecten

Extra kosten voor het voor het installeren van de techniek, maar verlagen van de werkingskosten.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Gedifferentieerd koelnetNee 2
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Er dient een grondige analyse van het leidingnet gemaakt worden, alvorens een dergelijke technologie in te voeren.

2 Dit systeem gaat verder dan BBT. Het is niet haalbaar voor kleine en micro-ondernemingen. Voor andere dient dit in overweging genomen te worden bij herinvesteringen, rekening houdend met de investeringskosten en elektrisch verbruik van de koelinstallatie.