Gebruik van omgekeerde osmose voor ketelwater

Beschrijving techniek

Voor het ontharden van ketelwater kan gebruik gemaakt worden van omgekeerde osmose. Omgekeerde osmose haalt een hoge zuiveringsgraad, waardoor ook opgeloste zouten uit het water worden verwijderd. Water dat veel ijzerdeeltjes en kalk bevat, zorgt wel voor een vroegtijdige verstopping van de membranen, waardoor er steeds een voorbehandeling (klassieke ontharding) moet gebeuren.

Een omgekeerde osmose installatie voor de productie van ketelwater zorgt ervoor dat er minder water gespuid worden, waardoor er minder energie verloren gaat.

Toepasbaarheid

De omgekeerde osmose membranen zijn zeer gevoelig aan te hard water. In praktijk dient er een klassieke ontharder voor de omgekeerde osmose installatie geplaatst worden.

Milieuvoordeel

Het installeren van een omgekeerde osmose op ketelwater leidt tot een energiebesparing omdat minder water gespuid moet worden.

Financiële aspecten

De investering is afhankelijk van de grootte van de installatie.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik van omgekeerde osmose voor ketelwatervgtg
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie