Koppelen van de actieve ketel aan de stand-by ketel

Beschrijving

Verschillende bedrijven beschikken over een stand-by ketel, zodat er te allen tijde stoom kan geproduceerd worden. Om de ketel stand-by te houden is er extra fossiele brandstof nodig.

Door het koppelen van de stand-by ketel aan de actieve ketel, kan de extra hoeveelheid fossiele brandstof beperkt worden. De koppeling kan gebeuren door met behulp van het spuiwater het water van de stand-by ketel op temperatuur te houden. Of door een warmtewisselaar tussen de twee ketels te plaatsen.

Een andere optie is om twee ketels op halve kracht te laten draaien, zodat bij uitval van een ketel, de andere ketel de volledige productie overneemt.

Toepasbaarheid

De maatregel is toepasbaar in de voedingsindustrie. De keuze van oplossing is afhankelijk van de types van stoomketels. De winst die kan behaald worden hangt sterk van de installatie af.

Milieuvoordeel

Beperken van het energieverbruik.

Financiële aspecten

De investeringskosten zijn beperkt. Het Nederlandse Ministerie van Economische zaken, Landbouw en innovatie heeft rekenbladen opgemaakt, waar o.a. terugverdientijden kunnen berekend worden.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Koppelen van de actieve ketel aan de stand-by ketelvgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Afhankelijk van de grootte van de installatie en de aanwezigheid van andere energiemaatregelen op en rond de stoomketels.