Gedifferentieerd stoomnet

Beschrijving

De stoom in AGF bedrijven wordt gebruikt om groenten op te warmen en bepaalde types van groenten te schillen (stoomschillen). Voor het verwarmen volstaat stoom op lagere druk (7 bar), voor het stoomschillen is een hogere druk nodig (12 bar).

In het optimaal geval wordt er een gescheiden stoomnet aangelegd voor de twee toepassingen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan het stoomnet tijdelijk op een hoge druk bedreven worden tijdens de behandeling van wortelen en knolgewassen. Tijdens andere campagnes kan de druk verlaagd worden.

Toepasbaarheid

Afhankelijk van de opbouw van het stoomnet kan gekozen worden voor aparte netten (of lokale productie van stoom) of het sequentieel verhogen en verlagen van de stoomdruk.

Er dient er gewaakt te worden op de diameter van het leidingennet. Een lagere druk leidt tot een verhoging van de diameter van het leidingnet.

Milieuvoordeel

De productie van stoom op een hogere druk vraag meer (primaire) energie.

Financiële aspecten

Afhankelijk van de gekozen optie zal de investeringskosten hoger zijn.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Gedifferentieerd stoomnetvgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Er dient een grondige analyse van het leidingnet gemaakt worden, alvorens een dergelijke technologie in te voeren.