Organisatorische maatregelen ter verbetering van sortering van bouw- en sloopafval en de recyclage van puin

In dit deel worden maatregelen aangereikt die de uitbater op het vlak van organisatie kan treffen. Het betreft de opmaak van een werkplan/inventaris en het aanwerven van gekwalificeerd personeel. Deze organisatorische maatregelen leiden tot een performantere werking wat moet leiden tot een hogere kwaliteit van recyclaten uit het bouw- en sloopafval en het beperken van de milieu-impact die hiermee gepaard gaat.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Organisatorische maatregelen ter verbetering van sortering van bouw- en sloopafval en de recyclage van puin
Opmaak van een werkplan/inventarisJa
Inzet van gekwalificeerd personeelJa
  • Legende