Operationele maatregelen ter verbetering van sortering van bouw- en sloopafval en de recyclage van puin

In dit deel worden maatregelen aangereikt die de uitbater helpen een karakterisatie te doen van het te verwerken afval. Het adequaat screenen van afval voorafgaand aan acceptatie en de bevestiging van de samenstelling van het afval kan in belangrijke mate problemen die optreden tijdens de verwerking van het afval voorkomen. Zo kan bij het toepassen van de volgende operationele maatregelen bijvoorbeeld vermeden worden dat afvalstoffen gemengd worden die strikt genomen gescheiden moeten blijven. Hierdoor wordt vermeden dat afval noodgedwongen gestort moet worden of dat bijkomende sanering nodig is.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Operationele maatregelen ter verbetering van sortering van bouw- en sloopafval en de recyclage van puin
Pre-acceptatiebeleidJa
AcceptatiebeleidJa
BeheerplanJa
Een algemeen kwaliteitsborgingssysteem voor de sortering van gemengd bouw- en sloopafvalJa
Het gescheiden houden van afvalstromen en recyclatenJa
  • Legende