Technieken ter verbetering van recyclage van puin bij puinbrekers

In dit deel worden milieuvriendelijke technieken en maatregelen aangereikt voor de brekers om de kwaliteit van gerecycleerde granulaten te garanderen, met het oog op een optimale sluiting van de materialenkringloop.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Technieken ter verbetering van recyclage van puin bij puinbrekers
Voorafzeving van puinJa
Magneetband na voorafzeving van puinJa
Windzifter na voorafzeving van puinJa
Wasinstallatie na voorafzeving van puinvgtg 1
Magneetband voor het verwijderen van metalen uit granulatenJa
  • Legende

1 Indien enkel een wasinstallatie het puin tot voldoende kwaliteit brengt om de kwaliteit van het gerecycleerde granulaat te garanderen.