Windzifter na voorafzeving van puin

Beschrijving

Windzifter om onzuiverheden uit het puin te halen. Dit vindt plaats na de voorafzeving waarbij het fijnere materiaal eerst wordt verwijderd uit het puin door o.a. een vlakdekzeef. Hierbij wordt het lichtere zand (0/20 mm) verwijderd welke anders mee uitgeblazen zal worden door de windzeef. Ook de grotere factie van 60 mm of meer wordt verwijderd. De windzifter haalt vervolgens de lichte materialen zoals plastiek, hout, papier, … uit het puin met grootte 20/60 mm.

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar op puin.

Milieu-aspect

Het puin gaat voor het breken van een betere kwaliteit zijn waardoor de kwaliteit van de granulaten verbetert.

Windzifters kunnen leiden tot stofhinder en de nodige maatregelen dienen genomen te worden om deze te beperken.

Om de afvoer van afval te beperken is het belangrijk dat de zeving het geschikte opgavemateriaal voorziet voor de windzeef. Te veel fijne fractie (zand) in het opgavemateriaal zal leiden tot een verhoging van hoeveelheid afval.

Deze techniek gaat gepaard met energieverbruik waardoor een lage energieconsumptie een aandachtspunt is.

Financiële aspecten

Investeringskost is haalbaar in verhouding met de totale investering in een breekinstallatie.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Windzifter na voorafzeving van puinJa
  • Legende