Magneetband voor het verwijderen van metalen uit granulaten

Beschrijving

Magneetband die kleinere stukken metalen uit de geproduceerde granulaten haalt.

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar op de granulaten die de breker verlaten.

Milieu-aspect

Granulaten worden ontdaan van metalen waardoor deze van een hogere kwaliteit zijn en geschikt zijn voor materiaalrecyclage met het oog op een optimale sluiting van de materialenkringloop.

Deze techniek gaat gepaard met energieverbruik waardoor een lage energieconsumptie een aandachtspunt is.

Financiële aspecten

Een betere prijs voor de geproduceerde granulaten.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Magneetband voor het verwijderen van metalen uit granulatenJa
  • Legende