Technieken voor het beperken van geluid en trillingen bij puinbrekers

Voor maatregelen en technieken inzake geluids- en trillingshinder bij breekactiviteiten wordt verwezen naar de technieken beschreven in Hoofdstuk 4 van de BBT-studie geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten (Pelckmans, 2021). Ook al vallen de brekers niet binnen de scope van de BBT-studie voor geluids- en trillingshinder bij bouw- en sloopactiviteiten, toch blijkt uit de praktijk dat de generieke maatregelen uit deze BBT-studie ook kunnen toegepast worden op zowel vaste als mobiele brekers en zowel op mobiele brekers op een vaste locatie als op een werf.

Voor vaste breekinstallaties en mobiele brekers op vaste locatie worden onderstaande technieken geëvalueerd volgens de BBT-criteria (Hoofdstuk 5).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Technieken voor het beperken van geluid en trillingen bij puinbrekers
Generieke maatregelenJa
Zo gunstig mogelijke indeling van het bedrijventerrein of werfJa
Geluidswerende bermvgtg 1
  • Legende

1 Enkel toepasbaar op vaste locatie