Generieke maatregelen

Beschrijving

Volgende generieke maatregelen zoals vermeld in de BBT-studie voor geluids- en trillingshinder bij bouw- en sloopactiviteiten kunnen getroffen worden ter vermindering van de geluids- en trillingshinder bij brekers door:

 • opstellen van een geluidsbeheerplan;
 • opleiding en bewustmaking personeel;
 • werkuren beperken;
 • rijroutes vrachtverkeer aanpassen aan de omgeving;
 • transportcapaciteit optimaliseren;
 • motor voertuigen uitschakelen;
 • gebruik van een multi-frequentie achteruitrijalarm;
 • valhoogte materialen beperken en impactgeluid dempen;
 • geluids- en trillingsarm materiaal gebruiken;
 • materieel voldoende onderhouden;
 • geluids- en trillingsdempers plaatsen.

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar.

Milieu-aspect

Beperking van geluidshinder.

Financiële aspecten

De kosten zijn afhankelijk van de toegepaste maatregel(en) en de bedrijfsspecifieke situatie.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Generieke maatregelenJa
 • Legende