Zo gunstig mogelijke indeling van het bedrijventerrein of werf

Beschrijving

De werf wordt dermate ingedeeld dat lawaaierige machines of machines die veel of continu in werking zijn, zo ver mogelijk staan opgesteld van de mensen in de omgeving en in het bijzonder van akoestisch gevoelige bestemmingen. Hiermee dient dus al rekening mee gehouden te worden bij de inrichting van het bedrijf of in de planningsfase van de werf.

Wanneer materieel vooral in één bepaalde richting geluid verspreidt, kan men ervoor zorgen dat het geluid zich verspreidt in de tegenovergestelde richting van de omliggende bebouwing, tenzij het omwille

van technische redenen niet anders mogelijk is. Bij deze maatregel dient ook rekening gehouden te worden met eventuele geluidsweerkaatsing richting gebouwen. Materieel wordt zo gepositioneerd dat het geluid zo veel mogelijk verspreid wordt weg van de omliggende gebouwen. Men kan er voor kiezen de depots op te werpen aan de rand van de vergunde zone zodat die mee als geluidsbuffer kunnen dienen.

Een efficiënte maatregel betreft het plaatsen van de stortbunker op het maaiveld in combinatie met een opgaande transportband naar het toevoerpunt van de breek-eenheid. Hierdoor wordt vermeden dat de laadschop via een helling zijn materiaal naar boven moet aanvoeren en kippen zodat de geluidsimpact (en ook stofhinder) beperkt wordt.

Ook ondergrond van het terrein van de inrichting glad en naadloos afwerken, bijvoorbeeld door asfalteren, helpt geluidshinder te beperken.

Toepasbaarheid

Toepasbaar voor vaste locatie.

Voor werven is de toepasbaarheid van deze maatregel sterk afhankelijk van het type van de werf en de locatie ervan, en zal dus van geval tot geval geëvalueerd worden door de aannemer. Op zeer compacte werven midden in de stad is de kans groter dat de volledige rand van de site bebouwd is, terwijl men op grote bouwplaatsen of werven in minder verstedelijkt gebied meer mogelijkheden heeft om de machines verder weg van bebouwing te plaatsen. Er zijn ook technische beperkingen waarmee men rekening moet houden.

Milieu-aspect

Een lager geluidsniveau daar waar het aantal potentieel gehinderden het grootst is.

Financiële aspecten

Er zijn geen operationele of investeringskosten verbonden aan deze maatregel. Door de werf gunstig in te delen kan het wel zijn dat men minder andere milderende maatregelen moet nemen en daardoor kosten kan vermijden.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Zo gunstig mogelijke indeling van het bedrijventerrein of werfJa
  • Legende