Geluidswerende berm

Beschrijving

Door het aanbrengen van een geluidswerende berm kan de geluidshinder voor de omgeving sterk beperkt worden. Een geluidsberm van 3 tot 5 meter (soms tot 8 meter) hoogte eventueel in combinatie met een geluidsscherm of geluidswerende wand van 2 tot 3 meter bovenop de geluidsberm.

Toepasbaarheid

Deze oplossing is enkel mogelijk als de fysieke ruimte aanwezig is en gaat ten koste van de beschikbare oppervlakte. Enkel toepasbaar op vaste locatie.

Opmerking

Alternatieve uitvoeringsvormen zijn betonnen blokken of afschermingen achter de hopen die tijdelijk worden opgeslagen. Deze zijn eventueel ook toepasbaar op niet-vaste locaties.

Milieu-aspect

Beperking van geluidshinder.

Financiële aspecten

De kostprijs voor aanvoer van grond en grondwerken kan oplopen afhankelijk van de grootte van het terrein. Daarnaast is er het verlies van kostbaar bedrijventerrein.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Geluidswerende bermvgtg 1
  • Legende

1 Enkel toepasbaar op vaste locatie