Technieken voor het verhogen van energie-efficiëntie bij puinbrekers

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Technieken voor het verhogen van energie-efficiëntie bij puinbrekers
Energiebesparing als leidraad voor nieuwe investeringenJa
Softstarters voor motorenvgtg 1
Sterdriehoekschakelingenvgtg 2
Condensatorbatterijvgtg 3
Snelheidsvariatorenvgtg 4
  • Legende

1 Enkel toepasbaar op vaste locatie

2 Enkel toepasbaar op vaste locatie

3 Aangewezen bij een groot inductief verbruik (veel motoren). Enkel toepasbaar op vaste locatie.

4 Enkel toepasbaar op vaste locatie