Softstarters voor motoren

Beschrijving

Het gebruik van softstarters voor motoren van transportmiddelen, zoals bijvoorbeeld zware transportbanden, verlengt de starttijd van de motoren door het beperken van de stroom tijdens het opstarten. In de plaats van de energie op een heel korte tijd te verbruiken (tot maximaal 10 seconden bij motoren tot 100kW) verlengen sofstarters de starttijd van motoren (tot maximaal 30 seconden bij motoren tot 100 kW). Ze beschermen zo de motoren tijdens het opstarten en maken het mogelijk om een aantal machines belast te laten starten.

Toepasbaarheid

Softstarters worden o.a. toegepast bij:

  • aanvoerbanden;
  • transportbanden;
  • pompen;
  • compressoren;
  • ventilatoren;
  • machines met aandrijfriemen;

Toepasbaar bij vaste breekinstallaties.

Milieu-aspect

Minder piekbelastingen. Vanuit het oogpunt van rationeel energieverbruik (kWh en kW) interessant omdat er minder sterke schommelingen zijn op het elektriciteitsnet (ook het intern elektriciteitsnet van een bedrijf).

Financiële aspecten

Beperkte kosten. Tijdens de relatief korte startperiode (30 seconden) wordt de stroom (en het vermogen) beperkt, maar wanneer gekeken wordt naar de basis voor alle tariefmetingen in de elektriciteit (15 minuten), wordt niet bespaard op de kwartierpieken aangezien er evenveel energie nodig is om de motoren op te starten. Een softstarter verlaagt de energiekosten dus niet.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Softstarters voor motorenvgtg 1
  • Legende

1 Enkel toepasbaar op vaste locatie