Sterdriehoekschakelingen

Beschrijving

Het gebruik van sterdriehoekschakelingen om piekverbruik te vermijden. Sterdriehoekschakelingen beperken de startstroom van de motor, waardoor die minder zwaar belast wordt.

Toepasbaarheid

Toepasbaar bij vaste breekinstallaties.

Milieu-aspect

Vanuit het oogpunt van rationeel energieverbruik (kWh en kW) interessant omdat er minder sterke schommelingen zijn op het elektriciteitsnet (ook het intern elektriciteitsnet van een bedrijf).

Financiële aspecten

Beperkte kosten. Het benodigde verbruik (kWh) blijft echter hetzelfde waardoor de energiekosten hetzelfde blijven.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Sterdriehoekschakelingenvgtg 1
  • Legende

1 Enkel toepasbaar op vaste locatie