Snelheidsvariatoren

Beschrijving

Het gebruik van snelheidsvariatoren. Een groot deel van de elektrische energie wordt aangewend voor drijfkracht. Bij heel wat toepassingen draaien de motoren echter steeds op nominaal toerental, terwijl de belasting geregeld wordt met behulp van een vollast/nullastregeling of met een smoorklepregeling. Het gevolg hiervan is een hoog energieverbruik en slijtage van de motor. Door gebruik te maken van frequentiegestuurde regelingen of toerentalregelingen, waarbij de snelheid van de motor gewijzigd wordt afhankelijk van de gevraagde belasting, wordt in veel gevallen een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd. Bovendien zorgen die regelaars voor een betere proceskwaliteit, verlengen ze de levensduur van de motor en moet de motor minder vlug onderhouden worden.

Toepasbaarheid

Toepasbaar bij vaste breekinstallaties. Enkel toegepast bij een grote belastingsvariatie en een groot aantal bedrijfsuren.

Milieu-aspect

Minder piekbelastingen met minder sterke schommelingen op het (interne) elektriciteitsnet tot gevolg.

Financiële aspecten

Beperkte kosten. Besparing op operationele en onderhoudskosten, maar geen besparing op energiekosten.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Snelheidsvariatorenvgtg 1
  • Legende

1 Enkel toepasbaar op vaste locatie