Condensatorbatterij

Beschrijving

Het gebruik van een condensatorbatterij voor cos phi-verbetering of arbeidsfactorverbetering. Deze technologie compenseert reactieve energie in elektriciteitsnetten en resulteert in vermindering van netwerkverliezen. Hoe beter de condensatorbatterij, hoe hoger cos phi en dus hoe lager de energierekening is.

Toepasbaarheid

Toepasbaar bij vaste breekinstallaties.

Milieu-aspect

Efficiëntere energiehuishouding.

Financiële aspecten

Beperkte kosten. Per bedrijf zal moeten worden bekeken of deze maatregel economisch haalbaar is. Wanneer er een groot inductief verbruik is (veel motoren), kan een reductie van de boete op reactief verbruik gerealiseerd worden.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Condensatorbatterijvgtg 1
  • Legende

1 Aangewezen bij een groot inductief verbruik (veel motoren). Enkel toepasbaar op vaste locatie.