Gebruik van elektrische bouwmachines

Beschrijving

Meerdere leveranciers van bouwmachines brengen elektrische of hybride varianten op de markt of geven aan dat deze in ontwikkeling zijn. Zo zijn er elektrische varianten van laadschoppen, graafmachines en overslagmachines. Aandrijving kan gebeuren met een batterij of via plug-in met voedingskabel. In het geval van een hybride uitvoering kan de elektromotor eveneens van stroom voorzien worden door een dieselmotor/generator.

Er zijn daarbij 4 types te onderscheiden:

  • Volledig elektrisch, met batterijen (graafmachines, diepladers tot trilplaten)
  • Volledig elektrisch, met batterijen en een vaste kabel (voor machines die vaak statisch actief zijn)
  • Hybridemachines (combinatie elektromotor - verbrandingsmotor, bv. stroomgroep met batterijen)
  • Trolleyvoertuigen (meestal voor mijnbouwactiviteiten, waar voertuigen steeds dezelfde route afleggen)

Toepasbaarheid

Ontwikkelingen op het vlak van batterijcapaciteit en oplaadinfrastructuur maakt de inzet van batterij-elektrische machines mogelijk. Hybride uitvoeringen van mobiele brekers en zeven voorzien bovendien een flexibiliteit met de mogelijkheid om op diesel te draaien wanneer er geen elektriciteit voorhanden is op de werf.

Milieu-aspect

Volledig elektrische machines verbruiken geen brandstof waardoor er op de werf geen emissies zijn van CO2 en andere verbrandingsgassen. Hybride machines leiden tot een verminderd brandstofverbruik van circa 20% met een vermindering van de emissies van verbrandingsgassen tot gevolg. Elektrische machines zijn daarenboven stiller waardoor ze minder geluidsoverlast veroorzaken.

Financiële aspecten

Elektrische of hybride machines zijn duurder. De kosten voor onderhoud en energie zijn weliswaar lager maar leiden tot slechts een gedeeltelijke compensatie van de meerkost op de investering ten opzichte van een machine met een dieselmotor.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik van elektrische bouwmachinesvgtg 1
  • Legende

1 Enkel mogelijk bij de aankoop van een nieuwe bouwmachine en indien er een elektrische variant beschikbaar is. Enkel mogelijk als er een werfaansluiting beschikbaar is.