Emissiebeperking door efficiënter werken met bouwmachines

Beschrijving

Een efficiënter gebruik van bouwmachines leidt tot een lager brandstofgebruik en dus een vermindering van de emissies naar lucht. Deze betere omgang moet voortkomen uit verschillende maatregelen[1] die zowel door de machinist als werkvoorbereiders worden getroffen.

Maatregelen voor de machinisten zijn:

 • Opstelling van de machine
  • Goede routekeuze en terreinindeling zodat bewegingen in volle belasting vermeden worden
  • Opstellen zodat bij het laden en lossen de zwenkradius klein gehouden kan worden en hijsen beperkt blijft
 • Starten van de machine
  • Bij koude start langzaam draaiend op bedrijfstemperatuur brengen en niet stationair, onbelast op bedrijfstemperatuur brengen
  • Machine meteen in gebruik nemen met beperkt vermogen en zorg voor een juiste instelling qua vermogen. Ecostand indien mogelijk en op volle kracht slechts indien noodzakelijk.
 • Uitvoering van het werk
  • Gelijkmatig werken en onnodige bewegingen, versnellingen en vertragingen vermijden
  • Beperk stationair draaien en zet machine af wanneer niet gewerkt wordt.
  • Een vlak terrein behouden en spoorvorming vermijden door niet steeds hetzelfde traject te kiezen.
  • Let op de keuze van de werkbak in functie van het te verladen goed. Afhankelijk van het type werkbak, bakmessen/tanden en te verladen goed moet de manier van werken hierop worden afgestemd.
  • Vermijdt onnodig gebruik van elektrische apparatuur

Maatregelen die door werkvoorbereiders kunnen worden getroffen zijn:

 • Machinekeuze in functie van het werk en de omstandigheden door te letten op:
  • benodigde grootte (vermogen)
  • type aandrijving: wiel of rups
  • de juiste afstellingen van het motormanagement en hydraulicasysteem
  • volgens fabriekspecificaties
  • periodiek uitgevoerde veiligheidskeuring
  • correct en tijdig onderhouden machine
 • Zorg voor een correcte bandenkeuze. De hoogte, breedte, het profiel en de bandenspanning bepalen de trekkracht van de grondverzetmachine. Een machine met verkeerd gekozen banden geeft minder trekkracht/snelheid waardoor het verbruik hoger is. Zorg hierdoor voor de juiste grip per grondsoort en omstandigheid.

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar

Milieu-aspect

Door brandstofbesparend te werken worden emissies van verbrandingsgassen vermeden en komt ook een energiebesparing tot stand.

Financiële aspecten

Deze nagenoeg kosteloze maatregel kan leiden tot een lager brandstofverbruik van 5 tot 10% en dus een proportioneel lagere economische kost. Deze maatregel leidt ook tot het minder uitvallen van bouwmachines en minder onderhoudsbeurten.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Emissiebeperking door efficiënter werken met bouwmachinesJa
 • Legende