Voorafzeving van puin

Beschrijving

Het puin wordt eerst gezeefd alvorens deze wordt gebroken. Hiermee wordt een fijne fractie, het brekerzeefzand, als onzuiverheid afgevoerd. Voor de voorafzeving van puin maakt men doorgaans gebruik van:

  • Trommelzeef,
  • Schudzeef
  • Vingerzeef

Toepasbaarheid

Voorafzeving is van toepassing (en verplicht volgens het EHR) op alle puinsoorten met uitzondering van freesasfalt. .

Milieu-aspect

Voorafzeving vermijdt het breken van onzuiverheden zoals hout, plastic, …. Hierdoor daalt de graad van deze onzuiverheden in het finale gerecycleerde granulaat en neemt de kwaliteit toe.

Deze techniek gaat gepaard met energieverbruik waardoor een lage energieconsumptie een aandachtspunt is.

Financiële aspecten

Beperkte investeringskost ten opzichte van de breekinstallatie.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Voorafzeving van puinJa
  • Legende