Wasinstallatie na voorafzeving van puin

Beschrijving

Wasinstallatie om fijne en lichte onzuiverheden uit het puin te halen. Fijn klevend zand kan van het puin worden verwijderd als slib en lichtere materialen zoals hout, plastiek, …, worden uit het puin verwijderd.

Toepasbaarheid

Vooral toepasbaar op puin met zichtbaar veel lichte onzuiverheden. Tijdens vrieskou kunnen er problemen optreden.

Milieu-aspect

Het puin gaat voor het breken van een betere kwaliteit zijn waardoor de kwaliteit van de granulaten verbetert.

Hiertegenover staat echter een waterverbruik, dat enigszins beperkt wordt door hergebruik, het lozen van afvalwater en het ontstaan van slib dat verwerkt moet worden.

Deze techniek gaat gepaard met energieverbruik waardoor een lage energieconsumptie een aandachtspunt is.

Financiële aspecten

Investeringskost voor wasinstallaties voor granulaten kunnen ongeveer 1.000.000 euro bedragen. De wasinstallaties voor puin zijn echter eenvoudiger en hebben een lagere investeringskost.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Wasinstallatie na voorafzeving van puinvgtg 1
  • Legende

1 Indien enkel een wasinstallatie het puin tot voldoende kwaliteit brengt om de kwaliteit van het gerecycleerde granulaat te garanderen.