Handmatige nasortering in sorteercabine

Beschrijving

De nasortering van de grotere fracties (bv. >70 mm) gebeurt manueel in een sorteercabine. Het handmatig sorteren is beschreven in paragraaf

3.1.3.3  en vergt een goede opleiding. De manier waarop dit handmatig sorteren wordt georganiseerd kan sterk variëren waarbij soms tot drie sorteerbanden in de sorteercabine uitkomen en materialen uit de gesorteerde afvalstroom worden uitgehaald.

De afvalstroom die handmatig nagesorteerd wordt, dient vooraf voldoende gesorteerd te worden door zeven, magneetbanden en windzifters om een goed rendement te halen. In moderne sorteerinstallaties kunnen automatische sorteermachines het handmatig sorteren vergemakkelijken (zie

4.3.9).

Toepasbaarheid

Handmatig nasorteren in een sorteercabine wordt in sorteerinstallaties voor gemengd bouw- en sloopafval toegepast.

Milieu-aspect

Recyclaten van hoge kwaliteit.

Financiële aspecten

Personeelskosten. Investeringskost in een sorteercabine is beperkt ten opzichte van de investering in de ganse installatie.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Handmatige nasortering in sorteercabineJa
  • Legende