Eddy current scheider voor de verwijdering van non-ferrometalen uit fijne fracties

Beschrijving

Een Eddy current scheider is een techniek om non-ferrometalen automatisch te sorteren uit de fijnere deelfracties (bv. <70 mm). Deze techniek is beschreven in paragraaf 3.1.3.3

.

Toepasbaarheid

Een Eddy current scheider kan geïntegreerd worden in de sorteerlijn. Dit vergt echter vaak de integratie van een trilgoot of extra transportband om een optimale werking te garanderen. De Eddy current scheider vergt een fijne afstelling en stukken die niet te groot zijn voor een optimale werking. Deze techniek is minder geschikt voor grotere stukken non-ferromaterialen (bv. >70 mm).

Belangrijk is dat eerst ferrometalen verwijderd worden met een magneetband omdat deze anders de Eddy current scheider beschadigen.

De toepasbaarheid van een Eddy current scheider is bedrijfsspecifiek en o.a. afhankelijk van het type en de grootte van aangeboden materialen (bv. non-ferromaterialen bv. <70 mm), de voorgeschakelde technieken (bv. magneetband) en de opbouw van de betreffende proceslijn (bv. integratie van een trilgoot of extra transportband).

Volgens de sector zou deze techniek in de praktijk niet toepasbaar zijn op ijzerdraad of op sommige nagels.

Milieu-aspect

Fijnere non-ferromaterialen worden op deze manier uitgesorteerd voor recyclage. Deze zouden anders verloren gaan in de restfracties.

Deze techniek gaat gepaard met energieverbruik waardoor een lage energieconsumptie een aandachtspunt is.

Financiële aspecten

Investeringskost wordt haalbaar geacht in verhouding met de total investering in een sorteerinstallatie.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Eddy current scheider voor de verwijdering van non-ferrometalen uit fijne fractiesvgtg 1
  • Legende

1 De toepasbaarheid van een Eddy current scheider is bedrijfsspecifiek en o.a. afhankelijk van het type van aanboden materialen, de voorgeschakelde technieken en de opbouw van de betreffende proceslijn. Indien non-ferrometalen (bv. <70 mm) een belangrijk aandeel zijn van het gemengd bouw- en sloopafval.