Optische scheiders voor het automatisch sorteren van specifieke materialen

Beschrijving

Het ballistisch sorteren op basis van materiaalherkenning met behulp van NIR-spectra kan gebruikt worden om enkele materialen te scheiden. Deze techniek is beschreven in paragraaf

3.1.3.3 . Deze techniek kan worden toegepast, voorafgaand aan handmatige nasortering (zie paragraaf 4.3.10) om bepaalde zuivere fracties te bekomen uit een stroom met een beperkt aantal materialen. Deze techniek wordt gebruikt om steen, gips en cellenbeton te herkennen en uit een mengsel van materialen te sorteren (bedrijfsbezoek BRUCO). Hierdoor kan de manuele nasortering zich focussen op het onderscheiden van een beperkt aantal materialen.

Toepasbaarheid

Deze techniek is toepasbaar op het einde van een sorteerlijn als finale sorteerstap of vlak voor de manuele sortering als de fractie reeds voldoende opgezuiverd is. De techniek is breed inzetbaar en flexibel, maar vergt een zekere expertise en afstelling voor materiaalherkenning. Deze techniek wordt momenteel gebruikt om steen, gips en cellenbeton te herkennen en uit een mengsel van materialen te sorteren.

De toepasbaarheid van een optische scheider is bedrijfsspecifiek en o.a. afhankelijk van het type van aanboden materialen, de voorgeschakelde technieken en de opbouw van de betreffende proceslijn.

Milieu-aspect

In combinatie met manueel sorteren of vooral voor een fijnere fractie waarbij materiaalherkenning moeilijker is, kan dit de recyclagegraad bevorderen doordat een betere scheiding en zuiverheid wordt bekomen.

Deze techniek gaat gepaard met energieverbruik waardoor een lage energieconsumptie een aandachtspunt is.

Financiële aspecten

Bij kleursortering start de investeringskost bij 80.000 euro en kan tot 150.000 - 300.000 euro bedragen bij een combinatie van VIS en IR. Voor een NIR sorteerinstallatie bedraagt de investeringskost, afhankelijk van de grootte, opties en configuratie, 80.000 - 250.000 euro.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Optische scheiders voor het automatisch sorteren van specifieke materialenvgtg 1
  • Legende

1 De toepasbaarheid van een optische scheider is bedrijfsspecifiek en o.a. afhankelijk van het type van aanboden materialen, de voorgeschakelde technieken en de opbouw van de betreffende proceslijn. Optische scheiders kunnen het handmatig sorteren gedeeltelijk of volledig vervangen op bepaalde gesorteerde fracties.