2-, 3- en 4-weg windzifters voor de scheiding volgens densiteit

Beschrijving

Na de scheiding met een zeef in deelfracties (volgens grootte en vorm) wordt een windzifter toegepast op elke deelfractie (<400 mm) om lichte materialen of verontreinigingen te scheiden van de zwaardere materialen. Deze lichte fracties worden doorgaans meteen afgeleid en vormen de verschillende restfracties. Uit de lichte deelfractie met een grootte bv. >70 mm kunnen eventueel nog materialen uitgesorteerd worden zoals papier of karton. De zwaardere materialen worden verder geleid om verdere sortering te ondergaan.

Toepasbaarheid

Een windzifter kan geïntegreerd en toegepast worden op elke sorteerlijn. Deze wordt per deelfractie afgesteld voor een zo optimaal mogelijke werking. Voor de stofontwikkeling is het aangewezen om de luchtstroom af te leiden en aan stof verwijdering te doen.

Milieu-aspect

De windzifter zorgt voor een hogere zuiverheidsgraad van de zwaardere materialen die gerecycleerd worden door stof en vlottende deeltjes (papier en karton) te verwijderen uit de deelfracties.

Door meerdere windzifters in te zetten per groottefractie zullen er verschillende restfracties ontstaan met variabele kwaliteit. Dit kan de kwaliteit van een deel van de restfracties ten goede komen waardoor deze ook meer nuttig kunnen worden toegepast met het oog op een optimale sluiting van de materialenkringloop. Voorbeelden hiervan zijn solid recovery fuel of refuse directed fuel.

Deze techniek gaat gepaard met energieverbruik waardoor een lage energieconsumptie een aandachtspunt is.

Financiële aspecten

Investeringskosten geraamd op 300.000 euro. Lage operationele kosten (energieverbruik, onderhoud).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
2-, 3- en 4-weg windzifters voor de scheiding volgens densiteitJa
  • Legende