Zeving van gemengd bouw- en sloopafval voor de verwijdering van de fractie 0/20 mm

Beschrijving

Het bouw- en sloopafval wordt gezeefd om de fractie 0/20 mm te verwijderen uit het verder te sorteren bouw- en sloopafval. Hiervoor kan een vlakzeef, trilzeef of flip-flowzeef (zie 3.1.3.2) gebruikt worden. De 0/20 mm fractie wordt onder het EHR verplicht.

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar. Het zeven van bouw- en sloopafval door de sorteerder om de 0/20 mm fractie te verwijderen, is verplicht onder het EHR voor gerecycleerde granulaten (KBS sorteerder) om het puin (sorteerzeefpuin genaamd) als LMRP-puin naar een breker af te voeren. Het sorteerzeefzand mag niet naar een breker afgevoerd worden maar kan wel gecertificeerd worden onder het EHR.

Milieu-aspect

Door het verwijderen van de 0/20 mm uit het bouw- en sloopafval zal er minder stofproductie zijn tijdens het verder sorteren.

Indien er sorteerzeefzand ontstaat uit puin, kan dit (eventueel na reiniging) gecertificeerd en gerecycleerd worden als bouwzand.

Het sorteerzeefpuin is van betere kwaliteit en kan als LMRP-puin afgevoerd worden naar de breker.

Deze techniek gaat gepaard met energieverbruik waardoor een lage energieconsumptie een aandachtspunt is.

Financiële aspecten

Investeringskost wordt geraamd op 100.000 euro. Het sorteerzeefpuin kan als LMRP-puin goedkoper afgevoerd worden naar de breker.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Zeving van gemengd bouw- en sloopafval voor de verwijdering van de fractie 0/20 mmJa
  • Legende