Magneetbanden voor de verwijdering van ferrometalen uit elke deelfractie

Beschrijving

Meerdere magneetbanden worden geïntegreerd in het sorteerproces waarbij deze worden ingezet op meerdere deelfracties die ontstaan tijdens de eerste scheiding met een zeef.

Toepasbaarheid

Magneetbanden zijn makkelijk toe te passen tijdens het sorteerproces op de verschillende lijnen. Afhankelijk van de verwachte volumes aan ferrometalen die vrijkomen uit de deelfracties en afhankelijk van waar die in het proces geïntegreerd wordt, zijn er verschillende soorten magneetbanden die minder of meer geschikt zijn.

Milieu-aspect

Ferrometalen worden als onzuiverheden uit materialen voor recyclage gehaald maar ook de restfracties die ontstaan worden zuiverder.

Ferrometalen kunnen afgevoerd worden naar een schrootverwerker voor recyclage.

Financiële aspecten

Investeringskost wordt haalbaar geacht in verhouding met de total investering in een sorteerinstallatie.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Magneetbanden voor de verwijdering van ferrometalen uit elke deelfractieJa
  • Legende