Voorsortering groot stukgoed uit gemengd bouw- en sloopafval

Beschrijving

Gemengd bouw- en sloopafval wordt afgekipt op een sorteervloer. Grote stukken (>1m) worden manueel of met behulp van een kraan uitgesorteerd in verschillende fracties.

Volgende fracties of stoorstoffen kunnen gescheiden worden en apart verwerkt of afgevoerd:

  • hout (paletten, deuren, palen, balken, etc.);
  • massieve beton- of puinblokken;
  • harde plastics (PVC-buizen, -ramen en -deuren);
  • folies;
  • ferro/non-ferrometaal;
  • stoorstoffen
  • gevaarlijke afvalstoffen (asbest, lijmen, gasflessen, …).

De resterende afvalstroom wordt vervolgens apart gehouden voor verdere sortering op een geschikte sorteerlijn.

Toepasbaarheid

Algemeen toepasbaar.

Het verwijderen van grote stukken verhindert obstructies op de sorteerlijn en zal de performantie van de sorteerlijn garanderen. Deze techniek verbetert ook de efficiëntie van het sorteren: grote stukken zullen niet uiteenvallen in o.a. (te) kleine stukken die minder eenvoudig uit te sorteren zijn.

Milieu-aspect

Tijdens het voorsorteren kunnen gevaarlijke afvalstoffen (asbest, lijmen, gasflessen, …), die accidenteel en sporadisch voorkomen, uit de afvalstroom gehaald worden. Hierdoor wordt verontreiniging van het afval vermeden, maar wordt ook toegekeken op de veiligheid van het personeel die aan deze gevaarlijke afvalstoffen blootgesteld kunnen worden tijdens het sorteerproces.

Financiële aspecten

Geen bijkomende investeringskost. Wel zal de inzet van meer personeel voor handpicking leiden tot een hogere personeelskost.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Voorsortering groot stukgoed uit gemengd bouw- en sloopafvalJa
  • Legende