Trommelzeef voor een scheiding in meerdere groottefracties

Beschrijving

Eén of meerdere trommelzeven kunnen worden ingezet in het begin van de sorteerlijn vlak na de invoerlijn. Hierbij wordt het afval gescheiden in drie à vier deelfracties volgens grootte en eventueel ook vorm. Elke deelfractie wordt verder getransporteerd naar aparte lijnen en ondergaat sorteerstappen die afgestemd worden op de eigenschappen en samenstelling van de deelfracties.

Een 3D-trommelzeef kan daarnaast ook scheiden op basis van vorm waarbij bijvoorbeeld lange stukken worden geweerd. Hierdoor zal de juiste vorm op de sorteerlijnen terechtkomen en worden storende stukken vermeden om verdere scheidingsstappen optimaal uit te voeren.

Toepasbaarheid

Toepasbaar op sorteerlijnen die een groot volume verwerken en waarvan het gemengd bouw- en sloopafval uit een uiteenlopende samenstelling en vorm en grootte kan bestaan.

Milieu-aspect

De deelfracties ondergaan scheidingsstappen tijdens het sorteerproces die beter kunnen worden afgestemd op de eigenschappen (vorm, grootte, densiteit) en samenstelling van de deelfracties. Door een optimale afstemming van deze scheidingsstappen (windzifters, magneetbanden, etc) levert dit een betere zuiverheidsgraad en recyclagepotentieel op.

Trommelzeven zijn een bron van stof- en geluidshinder. Vaak is de trommelzeef volledig omkast, waardoor geluidshinder beperkt is en stofemissies geleid en behandeld kunnen worden. Trillingshinder is beperkt door de roterende, gedempte werking.

Deze techniek gaat gepaard met energieverbruik waardoor een lage energieconsumptie een aandachtspunt is.

Financiële aspecten

Investeringskosten geraamd op 300.000 euro. Lage operationele kosten (energieverbruik, onderhoud).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Trommelzeef voor een scheiding in meerdere groottefractiesJa
  • Legende