Stofbeheersingsplan met optimaal watergebruik

Beschrijving

Stofbeheersing kan (deels) bereikt worden door een hele set aan maatregelen (4.3 Lucht) zonder dat het gebruik van water hierbij nodig is.

Zo kan stofbeheersing gebeuren door

  • optimaal gebruik te maken van stofbeheersmaatregelen zonder water;
  • vernevelingssystemen of beregeningssystemen optimaal toe te passen voor de meest stuifgevoelige stoffen en processen;
  • vernevelingssystemen of beregeningssystemen optimaal in te zetten met een hogere frequentie van vernevelen/besproeien tijdens bepaalde periodes van hogere bedrijfsactiviteit of tijdens droge en winderige periodes.

Daarnaast is het aangewezen om laagwaardig water zoals hemelwater en oppervlaktewater (indien beschikbaar) te gebruiken (eventueel na behandeling) in plaats van leidingwater of grondwater. Bij hergebruik van (gezuiverd) afstromend hemelwater en overtollig sproeiwater is de milieu-impact op het compartiment water beperkt tot afwezig.

Toepasbaarheid

Door hemelwater op te vangen en in te zetten bij het besproeien, kan aan een groot deel van de waterbehoefte voldaan worden. Echter het bevochtigen van opslaghopen is vooral noodzakelijk bij droog weer. Bij lange droge periodes zal het opgeslagen hemelwater niet meer voldoen en moet er bijkomend (indien mogelijk laagwaardig) water gebruikt worden. De exacte hoeveelheden zijn afhankelijk van de meteorologische omstandigheden en het type product.

Laagwaardig water is niet altijd even geschikt voor besproeien of vernevelen (bv. verstopping van sproeikoppen) en heeft mogelijk een behandeling nodig om te kunnen gebruiken.

Milieu-aspect

Verminderd waterverbruik.

Financiële aspecten

Geen.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Stofbeheersingsplan met optimaal watergebruikJa
  • Legende