Waterbesparende vernevelingssystemen voor stofbeheersing bij opslag van puin en granulaten

Beschrijving

Bij de opslag van stuifgevoelige stoffen zoals zanden, granulaten, puin en andere afvalfracties is het mogelijk om opslaghopen te besproeien met water. Door gebruik te maken van vernevelingssystemen in plaats van de standaard sproeisystemen kan een vermindering in waterverbruik gerealiseerd worden. Door de vorming van fijne waterdruppels (nevel) wordt hetzelfde doel bereikt als bij neerslaan met grotere waterdruppels, maar wordt dus een lager waterverbruik gerealiseerd en is het watergehalte van het neergeslagen stof ook lager. Hierdoor is het opgeslagen afval ook niet te nat. Als het afval te nat is, kan dit mogelijke nadelige effecten hebben op de verdere verwerking.

Toepasbaarheid

Vernevelingslijnen zijn net als de beregeningssystemen algemeen toepasbaar.

Milieu-aspect

Tot 60% lager waterverbruik ten opzichte van standaard sproeisystemen en een verminderd energieverbruik als deze verneveling werkt bij lage druk. Enkel toepasbaar op vaste locaties.

Financiële aspecten

Een waterbesparende vernevelingslijn leidt tot een laag waterverbruik en energieverbruik waardoor de werkingskosten lager kan liggen dan een standaard beregenings- of vernevelingsoplossing. Investeringskosten van een vernevelingssysteem zijn gelijkaardig aan een sproei-installatie.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Waterbesparende vernevelingssystemen voor stofbeheersing bij opslag van puin en granulatenJa
  • Legende