Vloerbevuiling zoveel mogelijk voorkomen

beschrijving techniek:

Mogelijke maatregelen ter voorkoming van vloerbevuiling zijn:

 • strooisel droog houden;
 • verspilling van water tegengaan.

Vloerbevuiling voorkomen vereist in eerste instantie een goed management (b.v. goede hygiëne en regelmatig onderhoud). Daarnaast kan vloerbevuiling beperkt worden ook door het gebruik van minder hechtende materialen, andere constructie en helling van roosters, enz.. Deze maatregelen vormen een belangrijk onderdeel van de ammoniakemissiearme stallen.

technische haalbaarheid

Het zoveel mogelijk voorkomen van vloerbevuiling door middel van managementmaatregelen is technisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven.

milieu-impact

Door het zoveel mogelijk voorkomen van vloerbevuiling wordt vervluchtiging van nutriënten en geurhinder beperkt. Eventueel kan ook worden bespaard op de nodige chemicaliën bij reinigingsactiviteiten.

opmerking

Het zoveel mogelijk voorkomen van vloerbevuiling heeft een bijkomend positief effect, met name het voorkomen/beperken van ongedierte.

economische haalbaarheid

Het voorkomen van vloerbevuiling door middel van managementmaatregelen is economisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven.

referentie in BREF

Zie BREF intensieve veeteelt (Intensive rearing of poultry and pigs, 2003) paragrafen 4.1.6, 5.1

Deze techniek maakt in de BREF onderdeel uit van de techniek “Reparatie- en onderhoudsprogramma voorzien om te waarborgen dat gebouwen en materieel in goede staat verkeren en dat voorzieningen worden schoongehouden” (zie paragrafen 4.1.6, 5.1, 5.2.4 en 5.3.4).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Vloerbevuiling zoveel mogelijk voorkomenJa 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 In nieuwe en bestaande installaties