Voorzien van snelsmeltende persluchtbuisjes bij waterstof losslangen

Beschrijving

Om de veiligheid bij brand te verzekeren, worden de waterstof losslangen voorzien van snelsmeltende persluchtbuisjes. Wanneer brand uitbreekt in de buurt van deze slangen gaan deze buisjes smelten en worden de pneumatische kleppen gesloten. Hierdoor wordt een automatische werking bekomen, onafhankelijk van andere activeringssystemen. Voor een brand elders in de installatie is het uiteraard wel nodig om deze kleppen via een noodstop en/of een automatische kring dicht te kunnen sturen.

Toepasbaarheid

Snelsmeltende persluchtbuisjes zijn toepasbaar op alle waterstof losslangen, en zijn standaard aanwezig op de huidige Benelux waterstof tube-trailers.

Voordeel voor milieu/veiligheidsniveau

Het voorzien van snelsmeltende persluchtbuisjes heeft impact op VF7 “bescherming tegen explosies” en VF8 “bescherming tegen blootstelling aan vrijgezette stoffen”. Deze buisjes zorgen dat de waterstoftoevoer afgesloten wordt, zodat de waterstofbrand niet verder kan ontwikkelen en verder zal opbranden met een beperkte schade.

Financiële aspecten

Deze maatregel heeft een beperkte meerkost, en is vaak inbegrepen in de prijs van een waterstofslang.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischLuchtEnergie - rendementGeluid en trillingenOverigeGlobaal - milieuExterne veiligheidEconomisch
Voorzien van snelsmeltende persluchtbuisjes bij waterstof losslangenJa
  • Legende