Water

Het merendeel van de processtappen in de vlees- en visverwerkende industrie vergen water. Eigen aan de voedingssector zijn de vereisten betreffende hygiëne en voedselveiligheid. Dat maakt dat het merendeel van het water van hoogwaardige kwaliteit moet zijn (drinkwaterkwaliteit). Verder wordt in de sector ook intens gereinigd. Het aantal reinigingsactiviteiten (en dus ook de hoeveelheid water) is afhankelijk van de procesvoering (bv. continu of batch, mate van verscheidenheid in producten).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Water
Waterverbruik voorkomen of beperkenvgtg 2
Verbruik van hoogkwalitatief water voorkomen of beperkenvgtg 6
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 mogelijk in strijd met de vereisten inzake hygiëne en voedselveiligheid

2 voor zover voldaan wordt aan de van toepassing zijnde bepalingen op het gebied van kwaliteits- en hygiëne-eisen

3 mogelijk in strijd met de vereisten inzake hygiëne en voedselveiligheid

4 -: energie nodig voor het zuiveren van het afvalwater, afhankelijk van de toegepaste techniek(en) +: minder energie vereist voor de aanmaak van proceswater

5 -: chemicaliën gebruikt als hulpstof, afhankelijk van de toegepaste afvalwaterzuiveringstechniek(en) +: minder chemicaliën vereist voor de aanmaak van proceswater

6 voor zover voldaan wordt aan de van toepassing zijnde bepalingen op het gebied van kwaliteits- en hygiëne-eisen