Dierlijke bijproducten/afvalstoffen

Sectorspecifieke dierlijke bijproducten/afvalstoffen die vrijkomen bij de verwerking van vlees en vis zijn:

 • dierlijke bijproducten, bv. productuitval, snijresten, vet, zwoerd, beenderen, botzaagsel, pezen, ingewanden, huid, graten, koppen en staarten en bloed;
 • slib van de vetvanger en de afvalwaterzuiveringsinstallatie;
 • roet en teer in bedrijven die hun producten roken.

Verder ontstaan er bij de verwerking van vlees en vis mogelijk ook niet-sectorspecifieke afvalstromen (bv. verpakkingen, papier- en kartonafval, kunststofafval, glasafval, gebruikte oliën- en vetten) en gevaarlijke afvalstoffen (bv. inktresten, afgewerkte oliën en batterijen).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 mits voldaan kan worden aan de geldende kwaliteitseisen van het vlees- of visproduct

2 rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake verpakkingen en de gestelde randvoorwaarden van de marketing